Regulamin wykorzystania bonu na 25 zł | | Endo

Regulamin wykorzystania bonu na 25 zł

1 Bon promocyjny na 25 zł (WIOS25) naliczany jest na wszystkie nieprzecenione ubranka (oznaczone ikonką "NOWOŚĆ" lub "WIOSNA")

2. Aby skorzystać z promocji należy w polu „kod rabatowy” wpisać WIOS25 

3. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest zakup produktów za minimum 250 zł

4. Promocja dotyczy zakupów dokonanych od godziny 9:30 dnia 24.02.2017 do godziny 23:59  27.02.2017

5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego  spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.     

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania promocji w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje odpowiedniego przeliczenia ceny i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.