regulamin promocji Visa Checkout

 Regulamin promocji

„30 zł rabatu przy płatności Visa Checkout i zakupach za min. 100 zł”

 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji „30 zł rabatu przy płatności Visa Checkout i zakupach za min. 100 zł” (dalej „Promocja”) jest STUDIO MK Sp.z o.o.  S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-222, ul. Aleje Jerozolimskie 185, tel. (+48) 22 882 04 01, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000424234, NIP: 7010345945 (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest w sklepie Internetowym endo.pl (dalej „Endo”), na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin Promocji”).
 3. Promocja obowiązuje w Endo od 22.06.2018 do 31.08.2018 do godz. 23:59, chyba, że wcześniej Organizator odwoła Promocję.

II. Zasady Promocji

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w trakcie jej trwania Zamówienia w Endo za minimum 100 zł oraz dokonanie płatności przy wykorzystaniu sposobu płatności Visa Checkout (dalej „Transakcja”).
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie dla pierwszej płatności Visa Checkout w Endo.
 3. Promocja polega na jednokrotnym udzieleniu rabatu w wysokości 30 zł dla Transakcji. Aby otrzymać rabat, należy dodać do koszyka w Endo dowolne produkty o minimalnej wartości Zamówienia 100 zł, wybrać sposób dostawy i metodę płatności Visa Checkout.
 4. Rabat nalicza się po zalogowaniu się do Visa Checkout.
 5. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w Endo.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami Endo.
 7. Jeden Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 8. Rabat nalicza się proporcjonalnie na wszystkie produkty z Zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia będącego wielokrotnością 100 zł nie skutkuje zwiększeniem wysokości rabatu, który wynosi 30 zł.
 10. W przypadku zwrotu zarówno części zamówionych towarów, jak i całego zamówienia, złożonego z wykorzystaniem rabatu,  zwrócona zostanie kwota faktycznie uiszczona przez Klienta.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą Organizatorowi w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: STUDIO MK Sp. z o.o. S.K.A., ul. Aleje Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „Promocja Visa Checkout”.
 2. Reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi powinny zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby wnoszącej reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi oraz kontakt z tą osobą, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do ich wniesienia. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach przeprowadzenia postępowań wymienionych w pkt. 1 tj. postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia zastrzeżeń lub uwag.
 3. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 2 jest Organizator.
 4. Klientom przysługuje prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia; podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia zastrzeżeń lub uwag.
 5. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku z wniesieniem przez nich reklamacji, zastrzeżeń lub uwag są wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia zastrzeżeń lub uwag, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy i niniejszy Regulamin Promocji.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się regulamin Endo, dostępny pod adresem: endo.pl/regulamin.html (dalej: „Regulamin Endo”). Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie nadane w Regulaminie Endo.

Regulamin Promocji oraz Regulamin Endo dostępne są na stronie: endo.pl. Regulamin usługi Visa Checkout dostępny jest na stronie: https://secure.checkout.visa.com/PL/pages/terms.