KONKURS - Wyprawka dla maluszka. Wygraj bon o wartości 500 zł!!

Konkurs ważny: 25.07 - 21.08

KONKURS - Wyprawka dla maluszka. Wygraj bon o wartości 500 zł!!

Przed Tobą pierwsze lato Twojego maluszka? A może drugie, ale równie niezapomniane? Odkryj najnowszą kolekcję MINI Endo, dedykowaną dla naszych najmłodszych i najbardziej wymagających klientów.😉 Bezpieczna, otulająca bawełna, przemyślane i praktyczne kroje, które będą sprzyjać odkrywaniu świata, a także wzory z uroczymi dodatkami i zabawnymi hasłami to kwintesencja naszej najnowszej kolekcji dla niemowląt. Dokładamy wszelkich starań by oferowane przez nas ubranka zapewniały pełny komfort i sprzyjały odkrywaniu świata przez maleńkie stópki i rączki. Dołącz do świata Endo i zostań z nami na dłużej!

Weź udział w naszym konkursie i wygraj MEGA wyprawkę dla dziecka 0-2 lata
Zyskaj prezent dla siebie lub dla kogoś bliskiego.

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

KONKURS – do wygrania wyprawka dla maluszka!

Czas trwania konkursu – 25.05 – 09.06.2024

 
 
 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • Odpowiedzieć KRÓTKO na pytanie: Który produkt z nowej kolekcji MINI ENDO chciałabyś otrzymać dla swojego dziecka?
 • Dla FB: Podać nazwę wybranego produktu lub/i opublikować link z wybranym produktem  w komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu Facebooku i KRÓTKO UZASADNIĆ wybór lub
 • Dla IG: Podać nazwę wybranego produktu oraz krótkie uzasadnienie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu na Instagramie www.instagram.com/endo.pl
 • Obserwować nasz profil IG/FB
 • Polubić/Zapisać/Skomentować post konkursowy na facebooku lub instagramie.
 • Będzie nam miło, jeśli udostępnisz post konkursowy z oznaczeniem naszego profilu oraz zaprosisz do zabawy 2 znajomych – najlepiej młodych rodziców 🙂
 • Wszelka aktywność i udostępnienia mile widziane. 😉
Regulamin Konkursu "WYPRAWKA DLA MALUSZKA"

Regulamin Konkursu „WYPRAWKA DLA MALUSZKA”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „WYPRAWKA DLA MALUSZKA”  (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 25.05.2024 – 09.06.2024 r. Uczestnicy będą mogli przesłać swoje zgłoszenie:
  – podając nazwę produktu lub/i publikując link/zdjęcie wybranego produktu ze strony endo.pl oraz krótkie uzasadnienie w komentarzu pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie facebook lub instagram
 2. Konkurs składa się z czterech tygodniowych etapów: 25 – 31.07.2023, 01-07.08.2023, 8-14.08.2023, 15-21.08.2023
 3. Zadanie na odpowiedzi na pytanie: który produkt z nowej kolekcji MINI ENDO chciałabyś otrzymać dla swojego dziecka?
 4. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności w podejściu do tematu.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook link lub zdjęcie produktu Endo oraz uzasadnienie
 • lub nazwę produktu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Endo w serwisie Instagram
 • Obserwować nasz profil IG/FB
 • Polubić/Zapisać/Skomentować post konkursowy na facebooku lub instagramie.
 • Będzie nam miło, jeśli udostępnisz post konkursowy z oznaczeniem naszego profilu oraz zaprosisz do zabawy 2 znajomych – najlepiej młodych rodziców :

 

 1. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem zamieszczonego w komentarzu zgłoszenia i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 5. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 6. Profil uczestnika na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na firmowym blogu endo.pl, a także w serwisie Instagram oraz Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 5. O nagrodzie Organizator poinformuje też wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w konkursie.

§5 Nagrody

 • W konkursie zostanie nagrodzonych  uczestników.
 • Nagrodami są:
 • 2 X voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na stronie endo.pl
 • 5 x komplet pościeli dla dziecka
 • 10 x miś Endo
 • Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl oraz w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Konkurs „Wyprawka dla maluszka” – Czekają na Was super nagrody: 

 • 2 X voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na stronie endo.pl
 • 5 x komplet pościeli dla dziecka
 • 10 x miś Endo   

Dołącz do zabawy!

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.