Konkurs Karnawałowy - wygraj bony prezentowe do sklepu Endo oraz koszulki Endo

Konkurs ważny: 27.01.2023 - 07.02.2023

Zadanie konkursowe

Karnawałowa zabawa trwa! Zainspirowali się nią także nasi graficy, którzy przenieśli ulubione, urocze lub czasem nieco szalone grafiki z koszulek Endo na karnawałowe maski dla dzieci i nie tylko. 😉

Teraz baw się również Ty! Pobierz gotowy szablon karnawałowej maski. Możesz dowolnie ją ozdobić lub twórczo przerobić. Podeślij do nas zdjęcie lub krótki filmik z jedną z naszych masek w roli głównej. Możesz również zainspirować się innymi grafikami ze strony endo.pl by stworzyć własny wzór od zera. Czekamy na Wasze propozycje.

Nasze maski do pobrania znajdziesz tu -> Maski karnawałowe dla dzieci

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

Czas trwania konkursu: 27.01.2023 – 07.02.2023 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • Pobrać dowolną maskę z Maski karnawałowe dla dzieci – możesz ją ozdobić lub twórczo przerobić. Możesz też dać własną propozycję inspirowaną ENDO.
 • Wykonać zadanie konkursowe – zrobić zdjęcie lub krótki filmik z naszą maską karnawałową w roli głównej.
 • Polubić nasz profil IG lub FB (w zależności od tego na której platformie bierzesz udział w konkursie).
 • Polubić i zapisać post konkursowy. Będzie nam również miło jeśli udostępnisz post dla innych.
 • Zaprosić do zabawy 3 znajomych w komentarzu pod postem.
 • Dla FB -> Opublikować zdjęcie lub krótki filmik w komentarzu pod postem konkursowym.
 • Dla IG -> Udostępnić zdjęcie/rolkę na swoim profilu IG jako post lub InstaStories z oznaczniem @endo.pl i hasztagiem #bawsiezendo
Regulamin Konkursu "W karnawale bal to mus, więc bez maski ani rusz!"

Regulamin Konkursu Karnawałowego „W karnawale bal to mus, więc bez maski ani rusz!”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „W karnawale bal to mus, więc bez maski ani rusz!” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 27.01.2023 – 07.02.2023 r. Uczestnicy będą mogli przesłać swoje zgłoszenie:
  – publikując zdjęcie/skan/filmik pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie facebook – https://www.facebook.com/endopl
  – lub publikując zdjęcie/filmik pracy konkursowej na własnym profilu lub w relacji story w serwisie Instagramie z oznaczeniem @endo.pl oraz #bawsiezendo
 2. Zadanie konkursowe polega na wykorzystaniu szablonów masek karnawałowych przygotowanych przez Endo (Pobierz maski karnawałowe dla dzieci) i podesłaniu kreatywnego zdjęcia lub filmiku z maskami w roli głównej. Maski mogą zostać twórczo ozdobione lub przerobione, można też zaproponować własny wzór, nawiązujący do innych grafik Endo.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności w podejściu do tematu oraz estetyki wykonania z uwzględnieniem wieku autora pracy.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • Zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook zdjęcie/skan/ filmik pracy plastycznej na zadany w zadaniu konkursowym temat
 • lub udostępnić zdjęcie/rolkę na zadany temat na swoim profilu lub w relacji story z oznaczniem @endopl i #bawsiezendo
 • Polubić profil Facebook lub Instagram profilu Endo
 • Polubić, zapisać post konkursowy na facebooku lub instagramie
 • Zaprosić do zabawy 3 znajomych w komentarzu pod poste
 1. Liczba zgłoszeń, komentarzy i udostępnień nieograniczona.
 2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem zamieszczonej w komentarzu pracy i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 6. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 7. Profil uczestnika na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji prac konkursowych biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na firmowym blogu endo.pl, a także w serwisie Instagram oraz Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 5. O nagrodzie Organizator poinformuje też wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w konkursie.

§5 Nagrody

 1. W konkursie zostanie nagrodzonych 13 uczestników.
 2. Nagrodami są:
  – 3 bony upominkowe o wartości 250 zł do sklepu Endo.pl
  – 10 koszulek ze sklepu Endo.pl
 3. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl oraz w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Nagrody w konkursie:

 • Nagrody główne: 3 bony upominkowe do Endo.pl na kwotę 250 zł
 • Wyróżnienia: 10 koszulek Endo