Reklamacje | | Endo
  LETNIA WYPRZEDAŻ do -70% 

Reklamacje

Wszystkie ubrania i dodatki Endo to gwarancja najwyższej jakości. Jeżeli jednak zdarzy się, że będziesz miał zastrzeżenia do zamówionych produktów, masz prawo do złożenia reklamacji.  

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży możesz składać w dowolnej formie. 

Preferujemy formę pisemną na adres tj. DTW - Dział Zwrotów Endo, Panattoni Park Warsaw West ul. Sochaczewska 98C 05-870 Błonie lub też mailowo na adres: zwroty@endo.pl.

W przypadku wątpliwości możesz skontaktować się z nami pod adresem e-sklep@endo.pl

Umożliwisz nam sprawne rozpatrzenie reklamacji wypełniając formularza reklamacji i umieszczając w nim następujące dane:

1.     imię i nazwisko,

2.     adres,

3.     adres e-mail,

4.     numer telefonu,

5.     przedmiot reklamacji (numer modelu umieszczony na wszywce i etykiecie),

6.     numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe),

7.     powód reklamacji, czyli wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

8.     preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, możesz wskazać preferowany przez Ciebie sposób załatwienia reklamacji:

  •             składając oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić   towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady możesz żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. 

  •        żądając wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym   czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsulenta ponosimy my.

Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, jesteś obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres tj.,  DTW - Dział Zwrotów Endo, Panattoni Park Warsaw West ul. Sochaczewska 98C 05-870 Błonie.

Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta to koszt dostarczenia pokrywamy my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Tobie towaru.

O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię drogą elektroniczną.

 

Pliki do pobrania i wydruku:

Formularz reklamacji