Reklamacje

Wszystkie ubrania i dodatki Endo to gwarancja najwyższej jakości. Jeżeli jednak zdarzy się, że będziesz miał zastrzeżenia do zamówionych produktów, masz prawo do złożenia reklamacji.  

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy możesz składać w dowolnej formie. Rekomendujemy formę pisemną na adres tj. Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie lub też mailowo na adres:

reklamacje@endo.pl  

W przypadku wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z nami pod numerem telefonu:  (+48) 222 706 106

Umożliwisz nam sprawne rozpatrzenie reklamacji wypełniając formularza reklamacji i umieszcając w nim poniższe dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. numeru rachunku, na który zostaną zwrócone środki
  6. przedmiot reklamacji (numer modelu umieszczony na wszywce i etykiecie)
  7. numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem preferowanego sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia
  8. wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

Odeślij nam reklamowany towar przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji. Adres do wysyłki: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie.

Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpatrzymy reklamację w przeciągu 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię drogą elektroniczną.

Pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar trafią do Ciebie w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, możesz wskazać preferowany przez Ciebie sposób załatwienia reklamacji:

  1. składając oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. 
  2. żądając wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, jesteś obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres tj. Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie. W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.

Pliki do pobrania i wydruku

Formularz reklamacji