Zwroty

Bardzo cieszymy się, że jesteś naszym Klientem i wierzymy, że nasze produkty dadzą Ci długotrwałą satysfakcję z zakupu. Jeśli jednak zmienisz zdanie to masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna sięod objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.
 
Możesz odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres tj.: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie lub mailowo na adres: zwroty@endo.pl 
 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży towaru, na Tobie spoczywa obowiązek zwrócenia do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres  Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie przed upływem tego terminu.
 
Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Jeżeli korzystający z prawa do odstąpienia wybierzesz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 
W wypadku odstąpienia ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 
Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 
Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 
 
Pliki do pobrania i wydruku:

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot)