Zwroty | | Endo

Zwroty

Bardzo cieszymy się, że jesteś naszym Klientem i wierzymy, że nasze produkty dadzą Ci długotrwałą satysfakcję z zakupu. Jeśli jednak zmienisz zdanie to masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.

Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży towaru, na Tobie spoczywa obowiązek zwrócenia do nas towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres  DTW - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44e, 05-870 Błonie, a także mailowo na adres: zwroty@endo.pl  przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia i wybierasz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

 

Pliki do pobrania i wydruku:

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot)